ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วิชชุดา    แจ่มเสือ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1