ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นาถยา    ทาสีดำ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4