ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สง่า    ฟองย้อย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4