ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อารีย์    สิงห์ชู
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขาล่อม
สังกัด
สพป.กระบี่