ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร.ต.หญิง ฐานิศร    ชูสุ่น
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังลาน
สังกัด
สพป.กาญจนบุรี เขต 1