ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปรารถนา    ร่อนทอง
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านร่องแช่
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4