ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปรารถนา    กันทะสิงห์
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านร่องแช่
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4