ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เมธาวี    โกยทา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังเลน
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1