ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายโพธิพัฒน์    โพธิแสน
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านท่าเดื่อ
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  phothiphat2503@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0872605864