ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย โพธิพัฒน์    โพธิแสน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าเดื่อ
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3