ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ศิริรัตน์    เขื่อนข่าย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปางหลวง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2