ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนุแสน    ใจจ้อง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หาดทรายทอง
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1