ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นพพร    สมบูรณ์ชัย
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)