ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรีชา    นิธิเจริญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหัวฝาย
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2