ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิชัย    ยอดปัญญา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางคล้าพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)