ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรเมศร์    มีศรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนทุ่งดอนชาด
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ