ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พัทธนันท์    หมู่เฮงปัญญานิธิ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)