ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อำพร    นันโช
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วนาสวรรค์
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3