ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เพลินพิศ    ภู่ระหงษ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สฤษดิเดช
สังกัด
สพป.จันทบุรี เขต 1