ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วาสนา    วงษ์จริต
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บัวแก้วเกษร
สังกัด
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)