ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อินทราภรณ์    เพ็ญจิตต์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปายวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)