ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยเอก เพชรพรนรินทร์    อินสี
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บุณฑริกวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)