ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ฤทัยทิพย์    ประชาสุข
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1