ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว แก้วตา    รื่นนาม
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1