ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชุมพล    อมตวิยานนท์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อุตรกิจ
สังกัด
สพป.กระบี่