ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประสิทธิ์    ยอดดี
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)