ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรชนก    ศิริพฤกษ์พงษ์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1