ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี พันลวัฒน์    เเก้วเณร
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสำโรงเหนือ
สังกัด
สพป.สมุทรปราการ เขต 1