ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรรณกร    ธีรสุจิ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แก้วเสด็จพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)