ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วรันทร    วันพุฒ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนพิบูลสงคราม
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3