ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุขสวัสดิ์    มณีโสม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บัวแก้วเกษร
สังกัด สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)