ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประสิทธิ์    ภูกาสอน
ตำแหน่ง
พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ยางตลาดวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)