ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นฤมล    หนูแก้ว
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชะอวด
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3