ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นุชนาถ    ชุมพลวงศ์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองมะค่าแต้
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1