ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พงศ์ศิริ    จีทิพย์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหนองน้ำเขียว
สังกัด
สพป.ชลบุรี เขต 1