ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยรัตน์    ถาวรงามยิ่งสกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยแม่บอน
สังกัด
สพป.ตาก เขต 1