ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปะราลี    มูระวงษ์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดคานหาม
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1