ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กิจธิชัย    สารรัตน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1