ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พงศ์พันธ์    แม้นชัยภูมิ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นิคมพิมายศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)