ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จารุวรรณ    อะคะปัน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยแม่บอน
สังกัด
สพป.ตาก เขต 1