ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว โสภิดา    ปลื้มชัยภูมิ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนเชือก
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 3