ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ระพีพันธุ์    แก้วอ่ำ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดลาดปลาดุก
สังกัด
สพป.นนทบุรี เขต 2