ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
จ.ส.อ. ธานี    สาระขวัญ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1