ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ภัทรส    อินทร์ช่วย
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยทับทอง
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต 2