ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ทัศษิณาวันย์    ชาญเดช
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดประชุมมิตรบำรุง
สังกัด
สพป.ระยอง เขต 1