ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จิรประภา    พาจันทร์
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2