ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วิภาลินี    ไชยเดช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยเปลวเงือก
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2