ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธีรศักดิ์    ชลรัตน์อมฤต
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สามร้อยยอดวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)