ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เล็ก    ขมิ้นเขียว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัวพิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)