ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรกานต์    กลมเกลียว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่ายางชุม
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ