ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชนัดดา    ไชยดำ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พรพิทยาคม
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 4