ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ข้าวทิพย์    ทีสุกะ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาหัวบ่อ
สังกัด
สพป.นครพนม เขต 2